Privacy Policy

In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij hechten veel belang aan de privacy van alle bezoekers of klanten van haar website en respecteert daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen enkel informatie verzamelen wanneer dat voor ons noodzakelijk is in de communicatie naar u toe als klant.

De website van Jolygiftboxes.be is vrijblijvend te bezoeken en om te kunnen bestellen dient u geen account aan te maken. Als u overgaat tot het aankopen van producten uit de webshop, vragen wij uw gegevens, zoals naam, verzendadres, emailadres en betaalgegevens om de bestelling gemakkelijk te laten verlopen en u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling.

Uw gegevens zoals naam, verzendadres en emailadres worden uitsluitend aan derden met name koerierdienst Bpost ter beschikking gesteld om het uitvoeren van het verzenden van uw bestelling.

Cookies

De website van Jolygiftboxes.be maakt geen gebruik van cookies, maar wel van een dienst van Google Inc., namelijk Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerde analyses weer te geven. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google verstuurd en opgeslagen.

Door de website van Jolygiftboxes.be te gebruiken, aanvaardt u de op dat ogenblik geldige privacy beleid en gebruikersvoorwaarden. Wij behouden het recht om op elk ogenblik dit privacy beleid te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden u daarom aan om deze regelmatig na te lezen.

Deze privacyverklaring valt onder de Belgisch wetgeving. Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995, vindt u terug op www.privacy.fgov.be